Hvordan virker appen

Når tv-kanalerne sender tv ud på internettet, lægger de mærker (kaldet ”tags”) ind i datastrømmen, som fortæller hvilken kanal det er og hvornår det blev sendt. Derved kan vi måle hvad der ses af de forskellige tv-programmer på internettet.

Mere teknisk foregår det således at alle brugere af streamingsider og apps har en unik, men anonym identifikator. Identifikatoren vil afhængigt af enhedstypen enten være i form af en browser-cookie eller et iOS eller Android specifikt enheds-identifikations-nummer. Appen kan se hvilke identifikatorer du har på de forskellige tv-kanalers sider og apps og sender denne information til Kantar Gallup. Når tv-kanalerne sender tv på internettet, sender de information videre til Kantar Gallup om, hvad de har sendt og til hvilken identifikator. Hvis du er med i seerpanelet, er Kantar Gallup i stand til at koble din sening sammen med de baggrundsdata du har oplyst, da du blev meldt ind i panelet, da vi kender dine identifikatorer.

Hvad er en registreringsnøgle?

Når du bliver meldt ind i panelet, får du sammen med app’ene udleveret en registreringsnøgle til hver af de enheder, du bruger til at gå på internettet med. Nøglen skal tastes første gang du åbner appen. Nøglen er unik for den pågældende telefon/tablet/computer. Det vil sige, at hvis du får ny telefon, computer, eller tablet mens du er i panelet, eller hvis du får en enhed mere, skal du ringe eller maile til paneladministrationen og bede om en ny nøgle. Det er ikke muligt at taste den samme nøgle ind på flere enheder.

Paneladministrationen

Kantar Gallups Seer- og lytterpaneler

39 13 15 09