Daglig brug af Virtual Meter på Windows PC

VirtualMeter ligger som et lille "VM" ikon i notifikationsområdet, nederst til højre. Det ligger ofte inde under "Vis skjulte ikoner"

Når der afpilles lyd på computeren, dukker der en fjernbetjening op. Her skal du taste ind hvem der bruger computeren lige nu. Dette gøres ved at trykke på knappen ud for dit navn og derefter "OK". VM ikonet bliver nu grønt. Mens der afspilles lyd, kommer der hvert 20. minut en lille popup, hvor der står "Samme seere?" og hvem der er tastet ind. Hvis det den viser er korrekt, skal man bare ignorere den. Hvis det er forkert, skal man trykke på VM ikonet og rette indtastningen.

Hvad når flere ser?

Hvis du ønsker at tilføje ”gæster” til registreringen, kan du på de røde og blå knapper trykke gæster ind. De røde knapper er kvinder, de blå er mænd. Knapperne er delt op i aldersgrupper, børn øverst og de ældste nederst. Husk at trykke ”Tilføj gæst” efter du har defineret køn og alder på gæsten. Afslut med ”OK”. Er du i tvivl om hvem og hvor mange der er trykket ind, kan du trykke på ”Vis gæster” og de benyttede gæsteknapper vil markeres.

Hvor ofte skal man taste sig ind?

Når man har tastet sig ind og VM ikonet er blevet grønt, husker virtualmeter indtastningen så længe der afspilles lyd og i 15 minutter derefter. Først når der har været stilhed i 15 sammenhængende minutter, vil fjernbetjeningen dukke op næste gang der afspilles lyd.

Hvordan får jeg fjernbetjeningen frem?

Hvis du allerede er trykket ind og vil have fjernbetjening frem, kan du højreklikke på VM-ikonet og trykke ”Hvem ser?” og fjernbetjeningen vil vise sig på det sædvanlige sted.

Hvad er formålet med ”Ingen seere” knappen?

”Ingen seere” kan bruges til at angive, at selv om der er afspilles video, er der ingen som kigger.

Hvorfor kommer fjernbetjeningen også frem når jeg hører musik eller radio?

Fjernbetjeningen kan ikke skelne imellem forskellige typer af lyd og reagerer derfor på al lyd, der afspilles i mere end bare nogle få sekunder.

En gang om ugen skal appen forny registreringen på vores server. Når det sker, åbnes denne hjemmeside næste gang du åbner en browser. Siden fortæller dig at registreringen er gennemført. Du skal ikke foretage dig noget på siden og du kan lukke den eller gå videre med det samme.

Hvilke informationer og hvor meget

Hvor meget er faktisk registreret?

Tv-kanalerne lægger nogle datamærker, kaldet tags, ind i datastrømmen, når de sender tv ud via internettet. Virtual-Meter indsamler disse tags sammen med registreringsnøglen og information om hvilke brugere der har tastet sig ind i appen. Virtual Meter indsamler ikke andre oplysninger.

Paneladministrationen

Kantar Gallups Seer- og lytterpaneler

39 13 15 09